facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zawieranie umów międzyuczelnianych Erasmus+ Programme Countries

Wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) oraz wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów (SMS) w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy (umowę bilateralną). Wzór umowy bilateralnej oraz procedurę zawierania umów bilateralnych znajdą Państwo poniżej w załączniku.

ZałącznikWielkość
Erasmus+ procedura zawierania umów międzyuczelnianych z uczelniami partnerskimi w krajach Programu160.46 KB
Kody Przedmiotów404.15 KB
Lista Uczelni z przyznaną kartą Erasmusa Uczelni Wyższej ECHE3.48 MB
Erasmus+ Agreement Programme Countries - wzór umowy bilateralnej67.69 KB
Staff Mobility for Training Inter-institutional Agreement - wzór umowy na wyjazd szkoleniowy do uczelni partnerskiej51.32 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.