facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zawieranie umów międzyuczelnianych Erasmus+ Programme Countries

Wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) oraz wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów (SMS) w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma zawartą umowę o współpracy (umowę bilateralną / IIA). Umowy zawierane są - na podstawie wcześniejszych ustaleń koordynatora wydziałowego z uczelnią partnerską – w formie elektronicznej w systemie USOS, zgodnie z regułą EWP (Erasmus Without Paper). W wyjątkowych przypadkach braku możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej, umowy zawierane są papierowo na wzorze dostępnym poniżej. 

ZałącznikWielkość
Lista Uczelni z przyznaną kartą Erasmusa Uczelni Wyższej ECHE 2021-2027798.47 KB
Kody Przedmiotów404.15 KB
Erasmus+ bilateral agreement IIA (wzór)52.31 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.