facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wymiana z Tajwanem - stypendium EU-TW w programie Study Abroad w NDHU

Uczelnia National Dong Hwa University (NDHU) rozpoczęła procedurę aplikacyjną dla studentow chętnych do udziału w programie "Study Abroad" w semestrze letnim 2024 (Spring 2024), wspartym stypendium EU-TW sponsorowanym przez tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MOFA). 

Program "Study Abroad" jest oddzielnym programem w stosunku do funkcjonującego programu wymiany na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy UŚ a NDHU, ponadto nominacje są rozpatrywane w tym przypadku zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Minimalne kryteria obowiązujące w programie "Study Abroad":

- student jest oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w uczelni macierzystej (wysyłającej);

- przez cały okres pobytu i realizacji programu wymiany jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;

- nie przebywa (w trakcie wymiany) na urlopie dziekańskim, ani nie jest urlopowany w inny sposób;

- akceptuje warunki programu wymiany określone w ogłoszeniu

Po więcej informacji oraz celem zgłoszenia kandydatury prosimy o kontakt z koordynatorem wymiany UŚ-NDHU:

dr Joachim Włodarz, prof. UŚ: joachim.wlodarz@us.edu.pl


---

SZCZEGÓŁY STYPENDIUM EU-TW dla semestru letniego 2024 (Spring 2024)

 - Stypendium miesięczne: 18 000 NTD
 - Okres finansowania: luty 2024 – czerwiec 2024 (łącznie 5 miesięcy)

WYMAGANIA STYPENDIALNE

Od stypendystów podczas pobytu w NDHU oczekuje się:

  • Pomyślnego ukończenia co najmniej DWÓCH KURSÓW w NDHU: jeden z nich musi być KURSEM AKADEMICKIM oferowanym przez uczelnię, a drugi powinien być KURSEM JĘZYKA CHIŃSKIEGO prowadzonym przez Centrum Edukacji Ogólnej.
  • Udział w zajęciach „Hands Together”(*) co najmniej DWA RAZY.


(*) dla uczniów lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów organizowane są zajęcia „Hands Together”, podczas których zagraniczni studenci poprowadzą lokalnych uczniów do poznania innych krajów, kultur, języków, itp.

Studenci uczestniczący w tym programie studiów za granicą mają swobodę wyboru kursów z różnych kierunków i wydziałów uczelni, według własnych upodobań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

- Wszyscy stypendyści są odpowiedzialni za pokrycie następujących wydatków w NDHU:

- Czesne (jako studenci lokalni):

  • 35 000 NTD za semestr studiów licencjackich
  • 25 000 NTD za semestr studiów magisterskich


- Opłata za zakwaterowanie: 10 000 NTD za semestr

Dodatkowe wydatki na książki, posiłki, transport, potrzeby osobiste i medyczne, a także opłaty za wycieczki kulturalne, etc.

ZałącznikWielkość
EU-TW Scholarship Program for 20243.49 MB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.