facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy Studentów

Biuro Wymiany Międzynarodowej

STUDIA I PRAKTYKI ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2024/25

Biuro Wymiany Międzynarodowej informuje o trwającej rekrutacji na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) prowadzona jest w systemie USOSweb. Szczegółowe harmonogramy rekrutacji określane są indywidualnie na wydziałach i są dostępne w systemie USOS.

Nabór na wyjazdy w celu realizacji praktyki (SMT) w roku akademickim 2024/2025, podobnie jak w roku bieżącym, będzie miał charakter ciągły.

Szczegółowe informacje dot. aktualnej rekrutacji i zasad wyjazdów są dostępne u koordynatorów wydziałowych, na stronach wydziałów oraz na stronach Biura:

Wyjazdy na studia (SMS)

Wyjazdy na praktyki (SMT)

 

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

 

NABÓR MOBILNOŚCI CEEPUS 

Czy kwalifikuję się do otrzymania stypendium CEEPUS?

Wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy w pełni zaliczyli dwa semestry oraz wszyscy pracownicy akademiccy Uniwersytetu Śląskiego mają prawo do składania wniosków. Aby wziąć udział w programie, musisz być obywatelem kraju członkowskiego CEEPUS. Jeśli masz inne obywatelstwo, ale jesteś studentem UŚ, również możesz aplikować.

Skontaktuj się z CEEPUS

Przed złożeniem wniosku o mobilność w ramach sieci skontaktuj się z koordynatorem sieci CEEPUS do której należy Twój wydział lub z partnerem sieciowym na swojej uczelni, aby sprawdzić, czy wniosek o mobilność jest możliwy w ramach sieci i dla wybranej przez Ciebie uczelni goszczącej.

Co to jest freemover mobility i czy się kwalifikuję?

Jeśli Twoja uczelnia macierzysta lub instytut nie są wymienione w sieci, możesz również ubiegać się o wyjazd jako freemover w dowolnym kraju uczestniczącym w programie CEEPUS. Należy pamiętać, że dostępna jest tylko ograniczona liczba stypendiów freemover, dlatego w niektórych krajach można ubiegać się o nie tylko w semestrze letnim lub obowiązują inne ograniczenia. Informacje na ten temat można uzyskać w Krajowym Biurze CEEPUS w wybranym kraju goszczącym.

"Log in"

Wejdź na stronę "Mój CEEPUS", aby zalogować się do naszego narzędzia do składania wniosków online. Jeśli jesteś nowy w naszym systemie, musisz się najpierw zarejestrować i utworzyć nowe konto. Jeśli masz już konto CEEPUS, zaloguj się na istniejące konto. Po zalogowaniu się należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym "Kreatorze mobilności", który przeprowadzi Cię przez pierwsze etapy procesu składania wniosku online.

Terminy aplikacji zostaną udostępnione wkrótce.

 

Więcej informacji: https://www.ceepus.info/content/home

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.