facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy Pracowników

Wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy (umowę bilateralną). Wzór umowy bilateralnej oraz procedurę zawierania umów bilateralnych znajdą Państwo w zakładce "Zawieranie umów międzyuczelnianych Erasmus+ Programme Countries".
 
W sprawie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym Programu Erasmus+ (listę koordynatorów wydziałowych znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na naszej stronie internetowej "wyjazdy dydaktyczne" lub "wyjazdy szkoleniowe").
 

Nabór mobilności CEEPUS na rok 2022/2023

Czy kwalifikuję się do otrzymania stypendium CEEPUS?

Wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy w pełni zaliczyli dwa semestry oraz wszyscy pracownicy akademiccy Uniwersytetu Śląskiego mają prawo do składania wniosków. Aby wziąć udział w programie, musisz być obywatelem kraju członkowskiego CEEPUS. Jeśli masz inne obywatelstwo, ale jesteś studentem UŚ, również możesz aplikować.

Skontaktuj się z CEEPUS

Przed złożeniem wniosku o mobilność w ramach sieci skontaktuj się z koordynatorem sieci CEEPUS do której należy Twój wydział lub z partnerem sieciowym na swojej uczelni, aby sprawdzić, czy wniosek o mobilność jest możliwy w ramach sieci i dla wybranej przez Ciebie uczelni goszczącej.

Co to jest freemover mobility i czy się kwalifikuję?

Jeśli Twoja uczelnia macierzysta lub instytut nie są wymienione w sieci, możesz również ubiegać się o wyjazd jako freemover w dowolnym kraju uczestniczącym w programie CEEPUS. Należy pamiętać, że dostępna jest tylko ograniczona liczba stypendiów freemover, dlatego w niektórych krajach można ubiegać się o nie tylko w semestrze letnim lub obowiązują inne ograniczenia. Informacje na ten temat można uzyskać w Krajowym Biurze CEEPUS w wybranym kraju goszczącym.

"Log in"

Wejdź na stronę "Mój CEEPUS", aby zalogować się do naszego narzędzia do składania wniosków online. Jeśli jesteś nowy w naszym systemie, musisz się najpierw zarejestrować i utworzyć nowe konto. Jeśli masz już konto CEEPUS, zaloguj się na istniejące konto. Po zalogowaniu się należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym "Kreatorze mobilności", który przeprowadzi Cię przez pierwsze etapy procesu składania wniosku online.

Terminy aplikacji:

15 czerwca – aplikacje mobilności w sieciach akademickich na semestr zimowy

31 października - aplikacje mobilności w sieciach akademickich na semestr letni

30 listopada – aplikacje freemover na semestr letni

Więcej informacji: https://www.ceepus.info/content/home

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.