facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy na studia (SMS)

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy. W roku akademickim 2024/2025 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2024 r. a 30.09.2025 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:
  1. Zapoznać się z ZASADAMI REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025.
  2. Zapoznać się z instrukcją: Rekrutacja na wyjazdy objęte programem Erasmus+ (USOSWeb => Zakładka AKTUALNOŚCI => Instrukcje dla studentów => Wymiana międzynarodowa.)
  3. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji w systemie USOS i sprawdzić termin rekrutacji określony dla wydziału lub właściwego kierunku studiów (USOS komponent "Wymiana studencka" dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb).
  4. Wybrać zagraniczne uczelnie partnerskie w celu odbycia studiów.
  5. Złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent "Wymiana studencka" dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

 

W ramach programu Erasmus+ (wyjazdy do krajów programu) można otrzymać stypendium w wysokości od 600 do 670 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu. Studenci z "mniejszymi szansami" (tj. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby pobierające stypendium socjalne) mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 250 euro miesięcznie.

Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania podróży.


W przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (poza Europę) student otrzymuje miesięczne stypendium w wysokości 700 euro oraz dofinansowanie kosztów podróży.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o szczegółach i terminach rekrutacji znajdują się na stronach wydziałowych oraz w systemie USOSweb.
Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach za pośrednictwem systemu USOSWeb. Prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym ds. współpracy międzynarodowej (lista koordynatorów znajduje się poniżej w załączniku).

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 

 

Kod Erasmus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: PL KATOWIC01

 

Przydatne linki:

Kody przedmiotów (Erasmus Subject Area Codes)

Online Learning Support OLS - obowiązkowy test językowy przed wyjazdem

 

Dokumenty do pobrania:

ZałącznikWielkość
Rekrutacja USOSWeb - instrukcja dla studentów3.45 MB
Recruitment USOSWeb - instructions for students3.36 MB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2023/20244.85 MB
Instrukcja przygotowania EWP LA w serwisie USOSWeb6.06 MB
RULES OF RECRUITMENT AND PERFORMANCE OF MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2024/20258.11 MB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2024/20258.36 MB
Wniosek (W/S) o wyjazd za granicę 378.5 KB
WZÓR - jak wypełnić Wniosek (W/S) o wyjazd za granicę 291.49 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Bank details form - for account in EURO32 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej 30 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej 30 KB
TEMPLATE - Request for extension of studies at partner university30 KB
Klauzula RODO20.67 KB
Karta studenta Erasmusa+ 2024 (PL)248.5 KB
Karta Studenta Erasmusa+ 2024 (EN)3.06 MB
Informator dla studentów realizujących studia w ramach Erasmusa+ 2024/2025431.37 KB
Guide for students going on mobility for studies under Erasmus+ 2024/2025380.54 KB
Learning Agreement wersja TYLKO dla uczelni poza EWP55.11 KB
Koordynatorzy wydziałowi ds. współpracy międzynarodowej213.36 KB
Deklaracja Green Travel153.96 KB
Oświadczenie Green Travel część 1 z 2120.82 KB
Oświadczenie Green Travel część 2 z 2120.86 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.