facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Informujemy o aktualnej ofercie stypendialnej DAAD:


Stypendia dla studentów i absolwentów

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów
 • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków
 • Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych
 • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze
 • DLR – DAAD Research Fellowship Programme
 • ERA Green Hydrogen Fellowships for international Master students


Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

 • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
 • Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 12 miesięcy)
 • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej / w trybie cotutelle
 • Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
 • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze
 • DLR – DAAD Research Fellowship Programme
 • ERA Green Hydrogen Fellowships for international PhD students


Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Stypendia na staże artystyczne dla nauczycieli akademickich
 • Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
 • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze
 • DLR – DAAD Research Fellowship Programme


Stypendia dla byłych stypendystów

 • Powtórne stypendium

 

Informacje o stypendiach, studiach i badaniach naukowych w Niemczech: www.daad.pl

Kontakt - DAAD Polska

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.