facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Informujemy o aktualnie trwających naborach wniosków do dwóch programów DAAD:

 

RISE (Research Internships in Science and Engineering) 

Jest to oferta skierowana do doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostek badawczych z całego świata zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec.
Jako praktykanci w projekcie biorą udział studenci niemieckich uczelni z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych, nauk o ziemi i pokrewnych.

Szczegółowe informacje w języku angielskim i niemieckim dostępne są na stronie
Oferty praktyk na 2020 r. można składać online do 15 października 2019 roku.

Dodatkowe informacje (w języku angielskim lub niemieckim): rise-ww@daad.de

 

Go-East Summer Schools/Go East Sommerschulen

Do programu można zgłaszać szkoły letnie organizowane na polskich uczelniach. Szkoły zakwalifikowane do programu będą promowane wśród studentów z Niemiec, a informacje o nich zamieszczone zostaną w bazie danych DAAD. Niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w szkole letniej biorącej udział w programie.

Szczegółowe informacje nt. programu w jęz. angielskim i niemieckim dostępne są na stronie. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada 2019 r.

Dodatkowe informacje (w języku angielskim lub niemieckim): n.sternberg@daad.de

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.