facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia i praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ 2018/2019

Studia i praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ 2018/2019

 

W ramach Erasmus+ można realizować:

  • część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
  • praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).


W roku akademickim 2018/2019 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2018 r. a 30.09.2019 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki). 
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  5. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się również na stronach wydziałowych. Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się właśnie na wydziałach, prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).

APLIKUJ ONLINE:

Formularz aplikacyjny na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

Formularz aplikacyjny na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+

 

OGŁOSZENIA O REKRUTACJI NA WYDZIAŁACH:

Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) - rekrutacja na studia i praktyki 18-19

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Instytut Fizyki) - rekrutacja na studia i praktyki 18-19

ZałącznikWielkość
Wydział Nauk o Ziemii - rekrutacja na studia 18-19133.94 KB
Wydział Nauk o Ziemii - rekrutacja na praktyki 18-19117.74 KB
Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Germańskiej) - rekrutacja na praktyki 18-1980.51 KB
Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Germańskiej) - rekrutacja na studia 18-19227.88 KB
Wydział Radia i Telewizji - rekrutacja na praktyki 18-19116.9 KB
Wydział Radia i Telewizji - rekrutacja na studia 18-19116.69 KB
Wydział Nauk Społecznych (INPiDZ) - rekrutacja na studia i praktyki 18-19244.51 KB
Wydział Nauk Społecznych (pozostałe instytuty) - rekrutacja na studia i praktyki 18-19431.45 KB
Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Słowiańskiej) - rekrutacja na praktyki 18-1984.34 KB
Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Słowiańskiej) - rekrutacja na studia 18-1971.05 KB
Wydział Filologiczny (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki) - rekrutacja na studia 18-19511.68 KB
Wydział Filologiczny (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki) - rekrutacja na praktyki 18-19101.07 KB
Wydział Teologiczny - rekrutacja na studia i praktyki 18-19478.85 KB
Wydział Pedagogiki i Psychologii - rekrutacja na praktyki 18-19721.32 KB
Wydział Pedagogiki i Psychologii - rekrutacja na studia 18-19747.02 KB
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - rekrutacja na studia i praktyki 18-19343.8 KB
Wydział Prawa i Administracji - rekrutacja na studia 18-19216.25 KB
Lista Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+105 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.