facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Edukacja!

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy o rekrutacji na stypendia w ramach Programu Edukacja. Rekrutacja otwarta jest dla studentów Wydziału Humanistycznego.

 

MIEJSCA WYJAZDOWE POZOSTAJACE DO WYKORZYSTANIA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

University of South-Eastern Norway (2 wyjazdy)

University of Iceland (1 wyjazd)

 

Zasady Rekrutacji oraz formularz aplikacyjny znajdą Państwo poniżej – prosimy dokładnie się z nimi zapoznać.  

 

Charakterystyka programu:
Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.
Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.
Mobilności studentów i pracowników uczelni będą realizowane na zasadach zbliżonych do programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.
Zapraszamy na zgłaszania swoich aplikacji!
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Wymiany Międzynarodowej (Dział Współpracy z Zagranicą): www.erasmus.us.edu.pl

 

Uwaga:

Ze względu na obecną sytuację procedura aplikacyjna zostanie przeprowadzona on-line.

Zalecamy przesyłanie formularzy aplikacyjnych wraz z załącznikami zabezpieczonych hasłem i podawanie hasła telefonicznie: 32 359 13 67 / 32 3591178

 


 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.