facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowy tydzień szkoleniowy „International Mobility Week”

W miniony piątek zakończył się międzynarodowy tydzień szkoleniowy „International Mobility Week”, zorganizowany przez Dział Współpracy z Zagranicą w ramach programu Erasmus+. Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł przedstawicieli 16 uczelni zagranicznych z Bułgarii, Chin, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Serbii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Włoch.

Nasi goście reprezentowali różne wydziały oraz jednostki administracyjne swoich uczelni macierzystych, takie jak: biura współpracy międzynarodowej, międzynarodowe centra kształcenia, sekretariaty, działy prawne i inne. Wszystkich łączyła potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia kompetencji miękkich, głównie tych, które pomagają funkcjonować w otoczeniu międzynarodowym. Mimo że „International Mobility Week” jest adresowany głównie do pracowników administracji, w tym roku ze szkolenia zdecydowało się skorzystać również kilku wykładowców akademickich.

„International Mobility Week” oficjalnie otworzył Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Pierwszego dnia goście przedstawili swoje uczelnie i wzięli udział w krótkim kursie języka polskiego oraz w prezentacjach dotyczących krajowych i regionalnych sieci współpracy (IROs Forum, SUN). Mieli również okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA).

W kolejnych dniach program wydarzenia obejmował szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji ze studentami i pracownikami uczelni, oraz wypalenia zawodowego. Nasi goście wzięli też udział w warsztatach z uczestnictwem pracowników różnych jednostek Uniwersytetu (Działu Współpracy z Zagranicą, Biura Karier, Centrum Języka i Kultury Chińskiej, i Centrum Medialnego Uniwersytetu Śląskiego) oraz w spotkaniu poświęconym działalności Centrum Studiów Polarnych. Wysłuchali również prezentacji na temat działalności sekcji Erasmus Student Network i spotkali się ze studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie w bieżącym roku akademickim. Nasi goście zwiedzili też Wydział Radia i Telewizji oraz Wydział Prawa i Administracji. Dodatkowo, dla uczestników została zorganizowana wycieczka do kopalni Guido oraz do zabytkowej dzielnicy Katowic – Nikiszowca.

Szczegółowy program „International Mobility Week” znajduje się na stronie http://erasmus.us.edu.pl/programme-2018.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.