facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (pobyt do 31.05.2019 r.)

Informujemy o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów  w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019 ze wskazanymi poniżej zastrzeżeniami:

  1. Okres studiów w zagranicznej uczelni przyjmującej z dofinansowaniem w ramach programu Erasmus+  może trwać maksymalnie do 31.05.2019 r.
     
  1. Wszystkie pozostałe warunki dotyczące realizacji wyjazdów, w tym minimalny okres pobytu i studiów pozostają bez zmian.


Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona będzie do momentu rozdysponowania środków finansowych.

Kandydaci muszą być kwalifikowani do konkretnych uczelni partnerskich. Kwalifikacja musi uwzględniać termin składania przez studentów aplikacji do uczelni partnerskich.

Zakwalifikowani kandydaci będą niezwłocznie kierowani przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego (wydziały lub jednostki równorzędne w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego) do Działu Współpracy z Zagranicą – Biura Programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2018/2019 - dodatkowa rekrutacja - pobyt do 31.05.2019 w zakładce Wyjazdy Studentów -> Wyjazdy na studia (SMS).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.